خدمات | نورپردازی فضای داخلی

زمانی که ساختمانی را بنا میکنیم،اسباب و اثاثیه ای را  انتخاب می‌کنیم که بخشی از زندگی روزمره ما خواهند شد، پس از آن همچنین باید به نوع نورپردازی محیط زندگی توجه داشته باشیم. حد و اندازه ی مضامین زیبایی شناختی در نورپردازی مصنوعی مانند معماری و طراحی داخلی از پروژه ای به پروژه ای دیگر تغییر میکند.برای مثال در طراحی یک دفتر عادی مهتابی توکار نه چندان گرانقیمت ، جنبه های زیبا شناختی اهمیت زیادی ندارد ولی در یک کاتدرال (کلیسای جامع) نه تنها خود نورپردازی ، بلکه نور و محل هر نور افشان در ظاهر خود فضا تاثیر بسزایی دارد . به رغم اینکه بسیاری از پروژه ها در عالم واقعیات نیازمند طرح نورپردازی ساده و اقتصادی هستند.ولی هنوز هم با رویکردی فراگیر می توان تعارض جنبه های زیبایی شناختی و جنبه های اقتصادی نورپردازی را برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب ،از میان برداشت.