خدمات | نورپردازی نما

نورپردازی نما مکاشفه ای  برای یافتن  فضاها و خطوط  پنهانیست که معماران (چه بصورت خودآگاه و چه بصورت ناخودآگاه) در طراحی یک ساختمان بکار برده اند.

رویت ساختمان در شب تفاوتی چشمگیر با رویت آن در روز دارد.اگر در روز نور خورشید وظیفه روشن کردن بنا را به عهده میگرد به هنگام شب نورهای دست ساز بشر به کار می آیند تا در غیاب خورشید آن را روشنایی بخشند. در حقیقت روح خلاقه بشر که ودیعه ای آسمانی از سوی خالق هستی ست ، می بایست نقش خورشید را در شب برای روشن نمودن بنا و فضا بازی کند.

احساس آرامش ، احساس پویایی ، احساس نشاط ، احساس تقدس و هر آنچه  که به ادراک آدمی می آید میتواند از طریق نورپردازی نما یک بنا، به رهگذران و ساکنان آن منتقل شود.

شرکت ملادیوم با در اختیار داشتن طراحان و مجریان کارآزموده  در دو بعد هنری و مهندسی  آماده خلق فضایی شگفت انگیز و در پیوند با ویژگیهای یک ساختمان می باشند. از نگاه ملادیوم نورپردازی نما نصب چند چراغ و چند  قطعه الکترونیکی  بر سطوح  بنا و صرفا بمنظور روشن کردن  آن نیست. از نگاه ملادیوم نورپردازی نما در شب وامداری خداوند در جهت آفرینش زیبایی بر پیکره یک ساختمان  می باشد.
ملادیوم بازی نور و سایه ، تابش و بازتابش ، خطوط و زوایا را در غالبی هدفمند بکار می گیرد تا یک ساختمان را در تاریکی شب به  یک پرتره و اثر  هنری  بدل نماید.

Rouzbeh shahrokhi-Sep 2016