خدمات | کنترل و شبکه نورپردازی

کنترل نورپردازی برای دستیابی به نورپردازی بر اساس حال و هوا و اطمینان از اعمال نورپردازی بر اساس حداقل مصرف انرژی از اصول بنیادین است و به همین دلیل شبکه نورپردازی تنها زمانی که نیاز است روشن خواهد شد.

با نورپردازی از پیش تعیین شده بهمراه یک کنترل سیستم مرکزی می توان کل نورپردازی محیط را بطور خودکار  روشن یا خاموش نمود و یا آن را برای حالت مخصوص تعطیلات تنظیم نمود که نورهای متفاوتی خاموش یا روشن شوند.

تیم نورپردازی ملادیوم ضمن ارائه خدمات مهندسی کنترل روشنایی در ساختمانهای اجراشده و یا در حال ساخت ار محصولات پیشرفته کنترلی  اروپایی ترکسون و شاینلد بهره می گیرد.