در حال بارگیری...
23 اکتبر

مانیفست

منبع الهام ملادیوم در نورپردازی طبیعت است. طراحان این شرکت با مشاهده شیوه‌های مختلفی که در آن نور رابطه میان ما با دنیا را بیان می‌کند و آثاری که بر ذهن برجای میگذارند ، به طراحی نورپردازی برای فضاهای داخلی و خارجی می پردازند.نورپردازی می‌تواند وضعیت روانی متفاوتی را در انسانها  به وجود آورد  برای مثال نورپردازی حرکتی محیط‌ می‌تواند الهام‌بخش فعالیت‌های بلندپروازانه، تفکر خلاق و تعامل اجتماعی در ما شود.

ملادیوم به جزیی‌ترین چیزها هم اهمیت می‌دهد زیرا در جزییات است که بافت معمارانه دیده می‌شود. ما معتقدیم آثار معماری برجسته عصر جدید با تکیه بر تکنولوژی نورپردازی ساخته خواهد شد.

 

Advocates of BSM often use it to support a cultural change from one which is very technology-focused to a position which understands and focuses on business objectives and benefits. Rather than supporting an internalized technology view, there is a shift to recognize and support customer needs and the delivery of value to business stakeholders including shareholders. departments and Service Providers who reach this level of maturity often report improved relationships.

 

 

Advocates of BSM often use it to support a cultural change from one which is very technology-focused to a position which understands and focuses on business objectives and benefits. Rather than supporting an internalized technology view, there is a shift to recognize and support customer needs and the delivery of value to business stakeholders including shareholders. A BSM initiative often underpins a shift in maturity for an IT department or service provider towards a more proactive and predictive operating model rather than the reactive and fire-fighting behavior which has been common in many IT oIT departments and Service Providers who reach this level of maturity often report improved relationships with their customers and business colleagues.