در حال بارگیری...
22 مارس

بررسی موردی نورپردازی – 2

بررسی موردی – این کتابخانه به پیروی از سبک فضای داخلی و با قاب بندی تاریک ، تنها از منابع نور سنتی استفاده می کند . نور پس زمینه فضا را یک چلچراغ بالاسری تامین میکند. منابع نور دیواری شومینه را قاب گرفته اند ، و تابشی با شدت متوسط منتشر می کنند و یک چراغ منعطف انگل پویز که بر میز کار قرار گرفته نور موردی را مهیا میسازد.