در حال بارگیری...
22 مارس

مقایسه نور خورشید از ساعت 6 صبح تا 6 عصر

در مقالات و سایتهای مربوط به نورپردازی و روشنایی تصویری را به کرات می بینیم .در این تصویر مشهور مقایسه دمای رنگ نور خورشید در ساحل از ساعت 6 صبح تا 6 عصر را می توانید مشاهده نمایید.