در حال بارگیری...
05 آوریل

نورپردازی برای نما و ساختمان

زندگی شبانه افراد تحت تاثیر گسترده نما ساختمانهای نورپردازی شده می باشد. چنین نماهایی کمک شایانی به جهت یابی در مسیرها ، انتقال پیام ، ایجاد حس جلب توجه و ارتباط حسی می کنند . زیبا و امن تر شدن یک ساختمان از طریق نورپردازی نما منجر به ارزش افزوده برای کارفرمایان اقتصادی ، مدیران معمار و مسئولان محلی می گردد.

محقق شدن چنین خواسته هایی نیازمند یک طراحی نورپردازی مبتنی بر حس زیبایی شناسی می باشد. با این حال نورپردازی امروزی می بایست حامل رویکردی پایدار ، صرفه جویانه ، و با احتراز از ایجاد آلودگی نوری بیشتر در شهرها باشد. با یک نورپردازی نما با کیفیت و هدایت بسیار دقیق نور می توان به معماری ساختمان شکل داد و جزییات معمارانه را بهترین نحو مورد تاکید قرار داد. بهره گیری از تجهیزات با کیفیت و سطح بالا نورپردازی تنها راهیست که میتواند فاکتورهای ذکرشده را محقق سازد . چراغهای ال ای دی تولید شده توسط برندهای معتبر کارآمدی و تاثیری شگرف در صرفه جویی انرژی الکتریکی دارند و توازنی مطلوب میان نیازهای زیباشناسانه و الگوی مصرف ایجاد می نمایند. از طرفی با داشتن یک سیستم هوشمند کنترل روشنایی میتوان به کمک نورپردازی نما آمد و آن را به یک راهکار کامل جهت برطرف سازی نیازمندیها تبدیل کرد.

تهیه مطلب توسط ملادیوم –  هر گونه کپی برداری “بدون” ذکر منبع مجاز “نیست”